"Почивно дело и настаняване" Отдел УС

 


За контакти:

Румяна Лазарова
тел. 979 52 94, 0889 803 557
Красимира Ангелова
тел. 979 52 70, 0887 882 560

 

БАН

Жилищно настаняване

Творчески Дом "Глогино"

Творчески Дом "Витоша"

Творчески Дом "Варна"

Творчески Дом "Копривщица"

1